Informacje o projekcie

Naturalnie nad Bugiem - projekt współpracy nadbużańskich przedsiębiorców

Naturalnie nad Bugiem to przedsięwzięcie ujmujące Podlasie Nadbużańskie w sposób holistyczny – jako wspólnotę historyczną, kulturową i przede wszystkim biznesową. Projekt pełni rolę łącznika/mostu łączącego przedsiębiorców z doliny Bugu specjalizujących się w produktach i usługach, wspólnie kreujących jedną markę – rozpoznawalną zarówno dla Podlasian, jak i mieszkańców innych regionów Polski. W małej skali projekt jest elementem strategii budowania patriotyzmu lokalnego, którego podstawową zasadą jest wspieranie rodzimego biznesu. W skali ogólnopolskiej, poprzez opracowanie kompleksowej oferty produktowo-usługowo-handlowej, projekt wychodzi naprzeciw zauważalnym zmianom zachowań konsumenckich, kładących nacisk na świadomość produktu, jego pochodzenia, stopnia przetworzenia i idącej za tym jakości, wpisujących się światowy ruch slowfood oraz slowlife.