top of page
logo_naturalnie_nad_bugiem_KOLOR.png
Projekt współpracy nadbużańskich
przedsiębiorców

Naturalnie nad Bugiem to przedsięwzięcie ujmujące Podlasie Nadbużańskie w sposób holistyczny – jako wspólnotę historyczną, kulturową i przede wszystkim biznesową. Projekt pełni rolę łącznika/mostu łączącego przedsiębiorców z doliny Bugu specjalizujących się w produktach i usługach, wspólnie kreujących jedną markę – rozpoznawalną zarówno dla Podlasian, jak i mieszkańców innych regionów Polski. W małej skali projekt jest elementem strategii budowania patriotyzmu lokalnego, którego podstawową zasadą jest wspieranie rodzimego biznesu. W skali ogólnopolskiej, poprzez opracowanie kompleksowej oferty produktowo-usługowo-handlowej, projekt wychodzi naprzeciw zauważalnym zmianom zachowań konsumenckich, kładących nacisk na świadomość produktu, jego pochodzenia, stopnia przetworzenia i idącej za tym jakości, wpisujących się światowy ruch slowfood oraz slowlife.

Sieć współpracy tworzą producenci lokalnych produktów, właściciele restauracji, pensjonatów oraz przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne

Stworzyliśmy mapę naszych rekomendacji, znalazły się na niej miejsca, które polecamy szczególnie.

image_50430977.JPG

Podlasie Nadbużańskie pełne jest miejsc nieoczywistych. Polecamy te, które my tubylcy uważamy za wyjątkowe

bottom of page